Usługi Prawne.

Adwokat Michał Koch świadczy pomoc prawną z różnych dziedzin prawa, udzielając porad prawnych, sporządzając pisma przedprocesowe oraz procesowe, jak i reprezentując Klientów przed organami ścigania, sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz organami administracji. Przede wszystkim do zakresu usług adwokata Michała Kocha należą sprawy z następujących dziedzin prawa: prawo karne, prawo cywilne, prawo rodzinne i prawo spadkowe.

Adwokat Michał Koch świadczy kompleksowe usługi prawne dla osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych, w tym w zakresie bieżącego doradztwa oraz stałej obsługi prawnej.

Prawo Karne

 • obrona na etapie postępowania przygotowawczego
 • obrona na etapie postępowania sądowego
 • obrona na etapie postępowania wykonawczego (odroczenie wykonania kary, przerwa w wykonaniu kary, wyrok łączny, warunkowe przedterminowe zwolnienie, dozór elektroniczny)
 • reprezentacja interesów osób pokrzywdzonych (zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, prywatny akt oskarżenia)

Prawo Cywilne

 • sprawy o zapłatę
 • sprawy o zniesienie współwłasności
 • sprawy dotyczące odstąpienia od umowy
 • sprawy o eksmisję
 • sprawy o zasiedzenie
 • sprawy o odszkodowanie
 • sprawy o zadośćuczynienie
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych

Prawo Rodzinne

 • sprawy o rozwód (bez orzekania o winie, z winy jednego małżonka, z winy obojga małżonków)
 • sprawy o separację
 • sprawy o zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej
 • sprawy o alimenty (zasądzenie alimentów, podwyższenie alimentów, obniżenie alimentów, wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego)
 • sprawy o podział majątku wspólnego
 • sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej (ograniczenie władzy rodzicielskiej, pozbawienie władzy rodzicielskiej)
 • sprawy z zakresu kontaktów rodziców z dziećmi
 • sprawy o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa

Prawo Spadkowe

 • sprawy o stwierdzenia nabycia spadku
 • sprawy o dział spadku
 • sprawy o zachowek
 • sprawy o podważenie testamentu
 • sprawy o uznanie za niegodnego dziedziczenia
 • sprawy o uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli o odrzuceniu lub nabyciu spadku złożonego pod wpływem błędu
 • sprawy o uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia woli o odrzuceniu lub nabyciu spadku w terminie
Adres

al. Powstańców Wielkopolskich 9,
63-400 Ostrów Wielkopolski

NIP i REGON

NIP: 6080105252 REGON: 523357160

TELEFON

+48 519 167 875

Numer rachunku

46 1090 1131 0000 0001 5177 9391

Wyślij wiadomość

4 + 11 =

Adwokat Michał Koch świadczy usługi prawne na terenie całego kraju, głównie na terenie województwa wielkopolskiego oraz województwa dolnośląskiego, zwłaszcza dla Klientów z miast Ostrów Wielkopolski, Kalisz, Pleszew, Jarocin, Krotoszyn, Kępno, Oleśnica oraz Wrocław.